امروز: پنجشنبه، 21 فروردين 1399

سایت اطلاع رسانی گروه آمادگی دفاعی استان زنجان
   

ساعات درسی همکاران در دوره متوسطه اول و دوم 97-96


در سال تحصیلی 97-96 ساعت درس آمادگی دفاعی در پایه نهم ۲ ساعت و پایه دهم ۳ ساعت تئوری در هفته خواهد بود. از طرفی صدور ابلاغ دروس مشترک متوسطه اول و دوم براساس دستورالعمل ساماندهی زمان آموزش سال گذشته الزامی است یعنی ۵ ساعت آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم می بایست برای یک دبیر صادر گردد.