امروز: پنجشنبه، 21 فروردين 1399

سایت اطلاع رسانی گروه آمادگی دفاعی استان زنجان
   

عنوان


مشخصات اعضا و شرکای راهبردی گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان زنجان سال تحصیلی 97-1396

ردیف

نام و

نام خانوادگی

مسئولیت

کدپرسنلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه سرگروهی به سال

روز حضور در گروه

میزان ساعت ابلاغ سرگروهی

تلفن همراه و

ارتباط در فضای مجازی

1

علیرضا قربانی

سرگروه متوسطه اول

88209919

لیسانس

زبان انگلیسی

24

شنبه

6

09125410113

2

علیرضا قربانی

سرگروه متوسطه دوم

88209919

لیسانس

زبان انگلیسی

24

دوشنبه

6

09125410113

3

سید سعید مرتضوی

سرمربی بسیج

 

لیسانس

مدیریت آموزشی

 

 

 

 

4

عباس قشمی

کارشناس اردویی

88252347

فوق لیسانس

تحقیقات آموزشی

 

 

 

 

 

نشانی پست الکترونیک گروه درسی آمادگی دفاعی استان :defai_zanjan@mihanmail.ir

نشانی وبگاه (سایت) گروه درسی آمادگی دفاعی استان :http://www.defai.zanjansadra.ir

شماره های تلفن و دورنگارگروه های آموزشی استان: 33449600 و33133390-024فکس 33451252-024

نام ونام خانوادگی و شماره تلفن همراه رئیس گروه اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه استان:دکتر زنجانی02433449600