سایت اطلاع رسانی گروه آمادگی دفاعی استان زنجان


گروه آمادگی دفاعی استان زنجان

برگزاری جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری درس آمادگی دفاعی


احتراما به استحضار میرساند همکارانی که مایلند در این جشنواره شرکت نمایند، ضمن مطالعه شیوه نامه به آیتم های مورد ارزیابی در دستورالعمل توجه نمایند شرکت دبیران در هر چهار محور نوع آوری امکان پذیر می باشد . لطفا مطابق با شرایط مندرج در شیوه نامه پیوستی ، طرحها و فیلمهای آموزشی خود را حداکثر تا تاریخ 15/12/96 به گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش جهت داوری ارسال فرمائید.


| تعداد بازدید: 146