سایت اطلاع رسانی گروه آمادگی دفاعی استان زنجان


گروه آمادگی دفاعی استان زنجان

تمدید زمان ارسال آثار به جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری درس آمادگی دفاعی


احتراما به استحضار دبیران آمادگی دفاعی متوسطه اول میرساند فایل های ضبط شده از روش تدریس 20 دقیقه ای خود را تا تاریخ 97/1/29 به گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال فرمایند. درضمن همکاران می توانند جهت تدریس یکی از موضوعات درسی کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم را به اختیار انتخاب نمایند.


| تعداد بازدید: 127